Facebook  ul. Kościelna 14  62 721 17 27 lub nr komórkowy 794-124-776   kancelarialutogniew@wp.pl A A A

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Pocieszenie duszy naszej,
Pocieszenie świata,
Pocieszenie nasze po Bogu największe,
Pocieszenie strapionych,
Pocieszenie płaczących,
Pocieszenie opuszczonych,
Pocieszenie nędznych,
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko najświętsza,
Pocieszycielko najłaskawsza,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych,
Pocieszycielko nasza,
Pocieszycielko bez zmazy pierworodnej poczęta,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Sługom Twoim, prosimy, Panie, udziel daru łaski niebieskiej, aby jak narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło światu pociechę, bo było początkiem jego zbawienia, tak i wezwanie Jej imienia było początkiem naszego wysłuchania i uszczęśliwienia tu i w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


PRZED CUDOWNYM OBRAZEM

O Najukochańsza, w tym Cudownym Obrazie Matko Boża i jedyna po Bogu pociecho! Zbliżam się do Ciebie z całą ufnością jako dziecię do najlepszej Matki. Upadam jako grzesznik do stóp Twoich, bo Ty jesteś Ucieczką grzeszników! Błagam Cię najgoręcej: Racz mi wyjednać u Syna Twego odpuszczenie grzechów i pociechę w mym utrapieniu.
Tyle cudów zdziałałaś w tym miejscu przez Ciebie wybranym! Tylu chorych uleczyłaś, tylu utrapionym i uciśnionym łzy otarłaś i w ich zbolałe serce nadzieję wlałaś!
Mocno więc ufam, że i mnie nie opuścisz w mej niedoli; że jako Matka i Pocieszycielka strapionych, ulitujesz się nad skruszonym grzesznikiem i przyjmiesz mnie w swoją świętą opiekę, teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.


DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, która w Swoim Sercu doznałaś niezmiernej boleści, smutku i trwogi, bądź nam zawsze Świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń.
Usłysz błagania nasze i wstawiaj się za nami do Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje.
Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie przykrości i cierpienia, i zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


DO MATKI POCIESZENIA LUTOGNIEWSKIEJ PANI O UPROSZENIE ŁASK

Zbliżam się do Ciebie jak dziecko do kochającej Matki. Wraz z Tobą pragnę dziękować Ojcu za Jezusa Twojego Syna a mojego Pana i Zbawiciela, który jest źródłem prawdziwej pociechy.
Maryjo, gdy zostałaś napełniona Duchem Świętym i otrzymałaś dar Bożego Macierzyństwa pośpieszyłaś z radością do swojej krewnej Elżbiety, aby być z nią i nieść Jej pomoc.
Matko Pocieszenia błagam cię usilnie o wstawiennictwo u Twojego Syna, abym otrzymał odpuszczenie grzechów i nadzieję, że jeśli Bóg jest ze mną, nic mnie nie zatrwoży.
Maryjo, spoglądająca z tego cudownego wizerunku, która wyprosiłaś u Boga tyle łask i cudów, błagam Cię, uproś łaskę, o którą Cię proszę, jeśli jest zgodna z wolą Bożą.
Wspomożycielko wiernych, powierzam się Twojej opiece teraz i w godzinę mojej śmierci. O łaskawa, o litościwa, Matko Pocieszenia. Amen.

Boże, który przez pośrednictwo Maryi, Matki Pocieszenia, w łaskami słynącym Jej Obrazie w Lutogniewie, obdarzałeś i obdarzasz wierny Twój lud nadzwyczajnymi dobrodziejstwami, prosimy Cię najpokorniej, byśmy za Jej macierzyńskim wstawiennictwem, doznawali nieustającej pomocy i pociechy w naszych codziennych troskach i cierpieniach, a po tym ziemskim wygnaniu osiągnęli szczęście wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Westchnienia do Matki Bożej Pocieszenia:

K:Matko Boża Pocieszenia, samo wezwanie, jakim Cię pozdrawiam, już mnie napełnia ufnością ku Tobie. O Pani moja, oto widzisz mnie u stóp Twoich. Tobie przedstawiam wszystkie potrzeby życia mojego i błagam Cię o nieustanną pomoc. O Matko moja, niechaj moje prośby dojdą do Ciebie i racz je łaskawie wysłuchać.

We wszystkich myślach, słowach i moich uczynkach - racz mi dopomóc, Matko Pocieszenia.
We wszystkich moich potrzebach, kłopotach i cierpieniach -
Abym wszystkie obowiązki mojego stanu zawsze mógł wiernie wykonywać -
Abym wszystkie pokusy wytrwale oddalać zdołał -
Abym z grzechów moich co prędzej podźwignąć się zdołał -
Abym nad namiętnościami moimi zapanować zdołał -
Abym z grzechów moich szczerze i z prawdziwą skruchą się wyspowiadał -
Abym do komunii świętej z przygotowaniem i nabożeństwem przystępował -
Abym łaskę wytrwałości do końca dni swoich uzyskał -

Kiedy mnie spotka cierpienie lub opanuje smutek -
Kiedy będę upokorzony albo pokrzywdzony -
Kiedy Opatrzność niepowodzenie lub ubóstwo na mnie dopuści -
Kiedy choroba mnie przygnębi i duszę trwogą napełni -
Kiedy nadejdzie śmiertelna choroba i ostatnia moja godzina -
Kiedy pokusy przy konaniu trapić mnie będą -
Kiedy w ręce Ojca mojego będę oddawać mego ducha -
Kiedy stanę przed Synem Twoim, jako moim Sędzią -
Kiedy już w czyśćcu cierpieć będę -

Bądź pozdrowiona, bądź pochwalona, bądź błogosławiona, bądź ukochana, o Matko Boska Pocieszenia. Pani nasza, Matko nasza, nadziejo nasza, miłości nasza i szczęście nasze. Amen.


Litania do Najświętszej Maryi Panny - Matki Pocieszenia:

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze Miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Synu, Dawco pokoju - zmiłuj się nad nami.
Duchu Pocieszycielu - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko nadziei naszej - pociesz nas.
Święta Maryjo, Matko naszej drogi - pociesz nas.
Święta Maryjo, Matko Bożego światła - pociesz nas.
Pełnio Izraela - pociesz nas.
Przepowiednio naszych czasów - pociesz nas.
Jutrzenko nowego świata - pociesz nas.
Matko Boża - pociesz nas.
Matko Mesjasza Wybawcy - pociesz nas.
Matko Odkupionych - pociesz nas.
Matko wszystkich narodów - pociesz nas.
Dziewico milcząca - pociesz nas.
Dziewico słuchająca - pociesz nas.
Dziewico wielbiąca Boga - pociesz nas.
Służebnico Pańska - pociesz nas.
Służebnico Słowa - pociesz nas.
Służebnico odkupienia - pociesz nas.
Służebnico Wybranych - pociesz nas.
Uczennico Chrystusa - pociesz nas.
Świadku Ewangelii - pociesz nas.
Siostro ludzi - pociesz nas.
Początku Kościoła - pociesz nas.
Matko Kościoła - pociesz nas.
Obrazie Kościoła - pociesz nas.
Maryjo, błogosławiona między niewiastami - pociesz nas.
Maryjo, wielkości kobiety - pociesz nas.
Niewiasto wierna w oczekiwaniu - pociesz nas.
Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu - pociesz nas.
Niewiasto wierna pielgrzymowaniu - pociesz nas.
Niewiasto wierna pod krzyżem - pociesz nas.
Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania - pociesz nas.
Klejnocie Zesłania Ducha Świętego - pociesz nas.
Gwiazdo ewangelizacji - pociesz nas.
Obecnością jaśniejąca - pociesz nas.
Na modlitwie trwająca - pociesz nas.
Otwarta na wołanie nasze - pociesz nas.
Obecnością nas wspomagająca - pociesz nas.
Nadziejo ubogich - pociesz nas.
Ufności pokornych - pociesz nas.
Podporo wzgardzonych - pociesz nas.
Ukojenie uciśnionych - pociesz nas.
Obrono niewinnych - pociesz nas.
Odwago prześladowanych - pociesz nas.
Otucho wygnańców - pociesz nas.
Wołająca o wolność - pociesz nas.
Jednocząca nas wszystkich - pociesz nas.
Głosząca pokój narodom - pociesz nas.
Znaku matczynego oblicza Boga - pociesz nas.
Znaku bliskości Ojca - pociesz nas.
Znaku miłosierdzia Syna - pociesz nas.
Znaku działania Ducha Świętego - pociesz nas.
Chryste, władco historii - zmiłuj się nad nami.
Chryste, Zbawicielu człowieka - zmiłuj się nad nami.
Chryste, nadziejo stworzenia - zmiłuj się nad nami.

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W: Pomocą w uciskach i smutku.
K: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. + Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, * zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM