Powitanie nowego ks. Proboszcza 4 VII 2010

Powitanie nowego ks. Proboszcza