Życzenia Wielkanoc 2021r.

Drodzy Parafianie, Czciciele Matki Bożej Pocieszenia.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego dają nam perspektywę życia wiecznego. Chrystus, który zmartwychwstał pokonał śmierć, abyśmy my mogli cieszyć się z tego, że Pan jest nieustannie z nami. Dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Pańskiego, życzę by te Święta odrodziły w nas wiarę i umocniły miłość w spojrzeniu na lepsze jutro. Niech Zmartwychwstały Pan nam wszystkim błogosławi i zsyła moc Ducha Świętego do głoszenia Królestwa Bożego na ziemi. Wypraszam dla Was wszelkie potrzebne łaski przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia, przyzywając Jej szczególnego wstawiennictwa i opieki. Z darem modlitwy Ks. Łukasz Żurawski, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium.