ZAWIERZENIE NARODU I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚW. JÓZEFOWI