VI Pielgrzymka Wiara i Światło do MB Pocieszenia 25.05.2019r.