Sakramenty

CHRZEST

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu chrztu:
 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • akt ślubu kościelnego rodziców (dokument konkordatowy),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

I – sza KOMUNIA ŚWIĘTA

Dokumenty potrzebne do 1-szej Komunii Św:
 • metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w wprzypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa i składają dokumenty:
 • zgoda z parafii (jeśli oboje narzeczeni są z innej niż nasza parafia),
 • dowody osobiste,
 • aktualne akty chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • trzy dokumenty z USC (jeśli nie było wpierw ślubu cywilnego),
 • zaświadczenie z odbytego kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego,
 • ksero i oryginał (do wglądu) świadectwa ukończenia katechizacji w szkole średniej.

POGRZEB KATOLICKI

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu pogrzebu:
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).