RAJD ROWEROWY Z KROTOSZYŃSKIEJ BIBLIOTEKI 19.05.2018R.

Biblioteka Miejska z Krotoszyna zorganizowała Rajd Rowerowy i gościła dziś w sobotę 19.05.2018r. u MB Pocieszenia.

Galeria