APEL MARYJNY O 21.00

Każdego dnia uroczystości odpustowych o godz. 21.00 gromadziliśmy się na Apelu Jasnogórskim. Ostatniego dnia po Apelu w Altance u Plebanka wspólne spotkanie przy stole.