AKTUALNE INFORMACJE

Drodzy Parafianie, Czciciele Matki Bożej Pocieszenia i wszyscy, którzy nawiedzacie nasz kościół – Sanktuarium MB Pocieszenia w Lutogniewie!
Bardzo proszę, by zastosować się do Dekretu Biskupa Kaliskiego, który jest odpowiedzią na zarządzenia władzy państwowej. Zarządzenia te obowiązują w całym Kościele w Polsce.
W czasie Mszy św. może jednorazowo przebywać w kościele tylko 5 osób, nie wliczając w tę liczbę księży i służby liturgicznej.

Z bólem serca, kierując się jednak roztropnością i troską o Wasze zdrowie i życie, a nade wszystko ufając Miłosiernemu Bogu i wierząc, że nasze losy są w Jego rękach, z posłuszeństwem, które przyrzekłem moim przełożonym bardzo proszę:

POZOSTAŃCIE W DOMACH!!! ZRÓBMY PIERWSZEŃSTWO OSOBOM, KTÓRE MAJĄ ZAMÓWIONE INTENCJE MSZALNE – JEDNAK JEŚLI ZDECYDUJĄ SIĘ POZOSTAĆ W DOMU, MOGĄ ŁĄCZYĆ SIĘ DUCHOWO!!!

Obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św.

Proszę, by uczestniczyć we Mszach św. poprzez media: telewizję, radio, internet. Proszę o godne przeżycie Mszy Św.

Niedziele:

– godz. 7.00 Transmisja Mszy Świętej z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach –  TVP1.

– widzowie Polsat News obejrzą Mszę Świętą nadawaną ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 9.00

– Telewizja TRWAM w każdą niedzielę transmituje o godz. 9:30 Mszę Świętą z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

– Polsat Rodzina o godz. 10:30 Msza Świętą dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

– TVP Polonia Msza Św. o godzinie 13:00.

– Dodatkowo, na antenie TVP1 o godz. 12 wyemitowany zostanie Anioł Pański z papieżem Franciszkiem.

Nasz kościół będzie otwarty w ciągu dnia, by można skorzystać z możliwości do osobistej modlitwy do 19.00. (główne wejście, jak to jest u nas w zwyczaju do kraty)

W kościele siedzimy w ławkach zachowując należytą odległość 1 metra.

W ciągu tygodnia adoracja najświętszego sakramentu w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od godz. 19.00 do 19.30 i wówczas okazja do spowiedzi św. (tydzień od 30 marca do 3 kwietnia)

Codziennie o godz. 20.30 w kościele – bez udziału wiernych – będę odmawiał różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę, abyście w tym czasie w waszych domach łączyli się ze mną w tej modlitwie. Pomocą może być różaniec w Telewizji TRWAM o godz. 20.20.

Gorzkie Żale, drogi krzyżowe ulicami wiosek, Godzinki, nabożeństwo pierwszej soboty, różaniec przed Mszą Św. zostają odwołane!!!

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 19:30 w kościele, proszę jednak o modlitwę w tym czasie w swoich domach i duchową łączność.

Proszę o wiarę, modlitwę i zrozumienie. Jestem w tych trudnych chwilach razem z Wami i już nie mogę się doczekać, kiedy wszyscy razem spotkamy się w naszym kościele.
Otaczam Was modlitwą, ale i o nią proszę również za mnie w tym trudnym czasie. Przyzywajmy często Bożej Opatrzności dla nas.

Modlitwa o ustanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia,
przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,
wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.


W ważnych i pilnych sprawach proszę najpierw o kontakt telefoniczny – 794 124 776
lub przez media społecznościowe.

Proszę o polubienie profilu naszego Sanktuarium MB Pocieszenia w Lutogniewie, tam jest najszybszy wspólny kontakt i przekazywanie informacji.

Słyszymy podszepty i żądania, aby zamknąć kościoły. W imię rozsądku nie nawołuję do obecności w nabożeństwach. Jestem jednak przekonany o potrzebie pokuty i przebłagania za zniewagi Boga i grzechy. Wierzę, że Chrystus ma moc powstrzymania epidemii, tak jak uciszył burze na morzu. Dlatego będę się modlić i odprawiać Eucharystię nawet przy pustym czy zamkniętym kościele. Proszę wiernych o duchową łączność i trwanie w modlitwie.

Niech nikt z nas nie bagatelizuje zagrożenia, jakim jest epidemia, ale niech też nie wpada w panikę i nie traci wiary w Bożą obecność pośród nas i Jego miłosierdzie dla nas i całego świata.

Proszę również o troskę o osoby starsze, samotne, czy mają co jeść, czy mają zakupy, o swoich sąsiadów i znajomych. Zadzwońmy do nich, poświęćmy im swój czas na rozmowę telefoniczną czy przez media społecznościowe. Kupujmy tyle żywności, ile potrzebujemy, ale żeby wystarczyło dla innych. Wspierajmy się wzajemnie. To tak ważne w tym szczególnym czasie.

Błogosławię Wam wszystkim na ten niełatwy czas. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego +. Wasz Proboszcz. ks. Łukasz Żurawski