1 LISTOPADA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  1. Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11 Msze Św. w kościele o godz. 8.00 i 10.30. Natomiast jeśli nie będzie padać to na Cmentarzu o godz. 13.00 Msza, a po niej procesja żałobna za zmarłych. Przypominam, że w uroczystość Wszystkich Świętych jest obowiązek uczestniczenia we Mszy Św., jak w każdą niedzielę. Nie ma tego dnia Mszy o 15.00.
  2. Różaniec za naszych zmarłych 1 listopada o godz. 20.00 w kościele. Wówczas już po raz pierwszy wymienimy zmarłych z wymienianek rocznych na nowy rok.
  3. We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli Dzień Zaduszny. Msze Św. o godz. 9.00 i 17.00. Na zakończenie Mszy Św. o 9.00 procesja żałobna wewnątrz Kościoła.
  4. Różaniec za zmarłych połączony z wymieniankami jednorazowymi od 2 do 4 listopada po Mszy o godz. 17.00.
  5. Zachęcam do zamówienia wymienianek rocznych i jednorazowych za naszych bliskich zmarłych. Wymienianki roczne to 12 Mszy Św. i 13 różańców, zamawiamy je tylko w kancelarii parafialnej po Mszach Św., natomiast wymienianki jednorazowe wrzucamy do koszyka, który jest na ołtarzu św. Józefa lub skarbony w kruchcie kościoła. Kartki do wymienianek jednorazowych znajdują się przy wyjściach z kościoła. Pamiętajmy Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych. 
  6. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać wg następujących zasad: wierni, którzy nawiedzą kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który mogą ofiarować za siebie lub za jedną osobę zmarłą. Można go uzyskać tylko jeden raz. W czasie nawiedzenia kościoła należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga, i będąc w stanie Łaski Uświęcającej przystąpić do Komunii Świętej oraz odmówić dowolną modlitwę w intencji Ojca Św. Natomiast wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach 1-8 listopada i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące.

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Przypominam o zapoznaniu się i respektowaniu Regulaminu Cmentarza. Pamiętajmy o regulowaniu prolongaty za groby po 20 latach od śmierci, ewentualnej likwidacji starych grobów po zgłoszeniu w kancelarii oraz indywidualnemu ubezpieczeniu swoich nagrobków, które każdy ubezpiecza we własnym zakresie. Polisa cmentarna ich nie obejmuje. Jest możliwa rezerwacja grobów. Bardzo proszę również o segregację śmieci. Proszę pamiętać, że na położenie kostki wokół grobu też trzeba mieć pozwolenie zarządcy cmentarza. Często się zdarza, że ktoś ma 1 miejsce, a kładzie kostkę tak szeroko, jakby zajmował 2 miejsca i nie ma na to pozwolenia, musi mieć świadomość w razie pochówku innej osoby o konieczności rozebrania kostki.